Mô tả công viêc Thời hạn tuyển dụng Ngày đăng tin
Giảng viên - Khoa Y(0232)
+ Yêu cầu:
 
- Tốt nghiệp các ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt, Gây mê hồi sức​.
-
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2​.
 
+ Ưu tiên:
 
Tốt nghiệp loại khá/giỏi.
Tiếng Anh TOEFL 490, IELTS 4.5, TOEIC 500 trở lên( theo chuẩn quốc tế).
Thành thạo tin học văn phòng.
- Yêu thích giảng dạy.
​- Gắn bó lâu dài.
16/11/2018 -> 16/04/2019
16/11/2018
Ứng tuyển
Giảng viên - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn(0088)
Vị trí: Giảng viên
 
+ Yêu cầu:
 
Có bằng Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành: Truyền thông; Báo chí; Quan hệ công chúng; Tổ chức sự kiện; Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Chính trị học, Khu vực học.
Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên.
- Tiếng Anh:
+ IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEIC 600 trở lên đối với chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Chính trị học, Khu vực học.
+ TOEIC 500 trở lên đối với chuyên ngành: Truyền thông; Báo chí; Quan hệ công chúng; Tổ chức sự kiện.
Tâm huyết và gắn bó với nghề.
 
+ Ưu tiên:
 
Nam.
- Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên ở bậc đại học.
Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo...
06/11/2018 -> 06/04/2019
06/11/2018
Ứng tuyển
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ(0258)
+ Yêu cầu:
 
Có bằng Thạc sĩ hoặc cử nhân Ngôn ngữ Nhật.
Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
Có chứng chỉ năng lực Ngôn ngữ Nhật N2 hoặc tương đương.
 
+ Ưu tiên:
 
Thạc sĩ , Cử nhân Tốt nghiệp loại giỏi có chứng chỉ năng lực Ngôn ngữ Nhật N2 trở lên.
15/12/2018 -> 15/04/2019
15/12/2018
Ứng tuyển
Giảng viên - Khoa Du lịch(113)
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp các ngành: Du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Quản trị sự kiện & truyền thông, ...
Trình độ: Thạc sĩ.
 
+ Ưu tiên:
 
Tiếng Anh TOEIC 600 trở lên​.
- Yêu thích giảng dạy.
Gắn bó lâu dài​.
15/12/2018 -> 15/04/2019
15/12/2018
Ứng tuyển
Giảng viên - Khoa Khoa học Tự nhiên(0247)
+ Vị Trí: Giảng viên
 
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp các ngành: Sinh học và công nghệ sinh, Sinh học thực nghiệm, Sinh học ứng dụng.
Trình độ: Thạc sĩ.​
 
+ Ưu tiên:
 
Tiếng Anh TOEIC 500 trở lên.
Yêu thích giảng dạy.
- Gắn bó lâu dài.
06/11/2018 -> 06/04/2019
06/11/2018
Ứng tuyển
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ(0261)
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ anh hoặc Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên​.
 
+ Ưu tiên:
 
Được đào tạo ở nước ngoài.
Tốt nghiệp loại Giỏi.
05/01/2019 -> 05/04/2019
05/01/2019
Ứng tuyển
Giảng viên thực hành - Khoa Du lịch(0257)
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp Đại học các ngành: Du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Quản trị sự kiện & truyền thông; ...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch từ 3 năm trở lên.
 
+ Ưu tiên:
 
Tiếng Anh TOEIC 500 trở lên​.
- Yêu thích giảng dạy.
Gắn bó lâu dài​.
15/12/2018 -> 15/04/2019
15/12/2018
Ứng tuyển
Giảng viên Tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ(0262)
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc Giảng dạy tiếng Trung Quốc được đào tạo tại Trung Quốc.
Chứng chỉ Tiếng Trung: HSK 5 trở lên, HSKK cao cấp​.
 
+ Ưu tiên:
 
Nam.
Tốt nghiệp loại Giỏi.
05/01/2019 -> 05/04/2019
05/01/2019
Ứng tuyển
Giảng viên - Khoa Công nghệ Thông tin(0270)
Vị trí: Giảng viên các bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm, Big Data & Machine Learning, Kỹ Thuật Mạng, Hệ thống thông tin
 
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp: Các ngành đúng hoặc gần chuyên ngành các ngành trên.
Có trình độ Tiếng Anh 500 điểm Toeic quốc tế.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu và muốn gắn bó lâu dài.
17/12/2018 -> 17/04/2019
17/12/2018
Ứng tuyển
Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh(0267)
+ Yêu cầu:
 
Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Tài chính Ngân hàng.
Chứng chỉ TOEIC từ 500 trở lên.
Có khả năng và đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, học thuật.
 
+ Ưu tiên:
 
- Nam.
26/10/2018 -> 26/03/2019
26/10/2018
Ứng tuyển