Mô tả công việc Thời hạn tuyển dụng Ngày đăng tin
Giảng viên - Đại học Duy Tân(0083)

 a. Yêu cầu:
      - Trình độ: Thạc sĩ các ngành.
      - Thạc sỹ hoặc cử nhân loại xuất sắc
      - Có chứng chỉ Toeic 600 điểm trở lên.
      - Có tâm huyết với nghề giảng dạy và gắn bó lâu dài với Trường.
b. Ưu tiên:
      - Nam.
      - Tốt nghiệp Thạc sĩ tại các nước thuộc khối nói tiếng Anh.
      - Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc công tác thực tế.

18/06/2014 -> 16/09/2014
05/06/2014
Ứng tuyển
Giảng viên Tiếng Anh - Đại học Duy Tân(0087)

a. Yêu cầu:
      - Trình độ: Thạc sĩ.
      - Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 550 TOEFL PBT hoặc 80 TOEFL iBT.
      - Có tâm huyết với nghề giảng dạy và gắn bó lâu dài với Trường.
b. Ưu tiên:
      - Nam.
      - Tốt nghiệp Thạc sĩ tại các nước thuộc khối nói tiếng Anh.
      - Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc công tác thực tế.

18/06/2014 -> 16/09/2014
05/06/2014
Ứng tuyển